Je demence dědičná?

Jsou ženy ohroženy demencí častěji, než muži?
Březen 7, 2018
Proč je důležitá fyzická aktivita?
Březen 11, 2018

Je demence dědičná?

Demence a její výskyt jsou častější se zvyšující se se věkem. Genetika nemusí mít na vznik demence takový vliv jako vlastní věk jedince, jeho životní styl. Přesto vědci mají u některých forem poruchy poznávacích /kognitivních/ funkcí názor na vliv genetiky.

Více lez nalézt například zde: Genetické varianty zvyšující riziko Alzhemerovy choroby