akce

Mezinárodní konference na téma

Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění aneb Co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti.

Sobota 24. března 2018 - pavilon E, Výstaviště Brno


Institut sociálních a zdravotních strategií ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR


Program
Chci se registrovat