24 února, 2018
Starý muž

Stárnutí z hlediska patofyziologie

Názory na příčiny a vlastní proces stárnutí procházejí trvalým vývojem formovaným postupem lidského poznání. Úroveň našich znalostí se posouvá stále hlouběji do celulárních a subcelulárních struktur […]
24 února, 2018
Dekubity

Poruchy integrity kůže

Dekubity Jde o ischemické poškození tkáně s následnou nekrózou tkáně způsobené intenzivním nebo protrahovaným působením tlaku. Etiologie Věk – a s ním spojené změny kožního tělního krytu vytváří […]
24 února, 2018
Spadlý člověk

Instabilita a pády v seniorské populaci

Jde o poruchu koordinace způsobující nejistotu při chůzi, závratě a pády. Výskyt tohoto syndromu je v seniorské populaci velmi vysoký – udává se až 40% seniorů s občasnými […]
21 února, 2018
deprese

Deprese ve vyšším věku

Deprese je definována jako závažná, týdny až měsíce trvající změna nálady, myšlení a chování, jejíž intenzita není pro nemocného zvládnutelná běžnými obrannými mechanismy, doprovázená somatickými a […]
21 února, 2018

Imobilizační syndrom

Je soubor negativních důsledků inaktivity na lidský organismus. Imobilizačním syndromem je ohrožen prakticky každý senior, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, přičemž nástup jednotlivých projevů […]
12 února, 2018
inkontinence

Inkontinence

Jde o stav nedobrovolného úniku moči, který představuje medicínsko-psychologický a sociálně-hygienický problém. Údaje o výskytu močové inkontinence se velmi různí podle metody výzkumu, zkoumané populace, etnika […]
12 února, 2018
delirium

Delirantní stavy

Reverzibilní komplexní mozková dysfunkce jako nespecifická reakce na různé noxy. Objevení se deliria znamená zhoršení prognózy nemocného ve smyslu pomalejší rekonvalescence s potenciálním nebezpečím rozvoje komplikací, […]
12 února, 2018

Senioři a řízení motorových vozidel

Věková hranice, odkdy by už seniorům nemělo být dovoleno řídit motorové vozidlo, zatím nikdy nebyla stanovena. Rozhodující se aktuální psychická a fyzická kondice řidiče.