Publikace  – přehled a ke stažení/náhledu

 1. POKORNÁ, A., KOMÍNKOVÁ, A., SCHNEIDEROVÁ, M., PINKAVOVÁ, H. Ošetřovatelství v geriatrii – hodnotící nástroje. Grada Publishing, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4316-5.

 2. POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. vyd. první. Grada Publishing, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8.

 3. POKORNÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, S. Role praktického lékaře a spokojenost s péčí
  z pohledu seniorů. Praktický lékař, 2015; 95(5): 199-204. ISSN 0032-6739.

 4. POKORNÁ, A., SUKUPOVÁ, M. Validace podle Naomi Feil v geriatrické péči. Kontakt, 2014; 16(2): 88-96. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2014.05.004.

 5. POKORNÁ, A., MAIXNEROVÁ, L. Sledování nutričního stavu seniorů za hospitalizace. Praktický lékař, 2013; 93(5): 221-225. ISSN 0032-6739.

 6. VEPŘEKOVÁ, B., POKORNÁ, A. Compliance starších nemocných s kognitivní poruchou. Vnitřní lékařství, 2013; 59(9): 794-799. ISSN 0042-773X.

 7. POKORNÁ, A., ECKELOVÁ, I. Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů. Bolest, 2013; 16(2): 77-82. ISSN 1212-0634.

 8. VASMANSKÁ, S., POKORNÁ, A. Sexualita seniorů. Praktický lékař, 2011; 91(10): 602–605. ISSN 0032-6739.

 9. SCHNEIDEROVÁ, M., POKORNÁ, A. Quality of Life in Elderly with Chronic Nonmalignant Pain Living in Residential Homes. International Journal of Nursing & Clinical Practices, Bangalor, 2015; 2(146): 1-5. ISSN 2394-4978. doi:10.15344/2394-4978/2015/146.

 10. POKORNÁ, A., CHUDOBOVÁ. L. Effectiveness of the Standardised Nutritional Support of Senior Citizens in the Institutional Care. Journal of US-China Medical Science, 2011; 8(9): 567-570. ISSN 1548-6648.

 11. JUHÁSOVÁ, I., POKORNÁ, A., MIKLÁŠOVÁ, I., CETLOVÁ, L. Realizovanie nutričného skríningu sestrou v zariadení sociálnych služieb pre seniorov. Geriatrie
  a gerontologie, 2016; 5(3): 122-127. ISSN 1805-4684.

 12. SCHNEIDEROVÁ, M., POKORNÁ, A. Vnímání psychické dimenze kvality života seniory s chronickou nenádorovou bolestí. Geriatrie a gerontologie, 2015; 4(2): 70-73. ISSN 1805-4684.

 13. POKORNÁ, A., LACÍKOVÁ, J. Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace. Hygiena, 2012; 57(3): 94-99. ISSN 1802-6281.

 14. POKORNÁ, A., BLAŽKOVÁ, R. Sociální vztahy ve stáří. Geriatrie a gerontologie, 2012; 1(1): 24-28. ISSN 1805-4684.

 15. POKORNÁ, A. Specifika komunikace se seniorskou populací – mezinárodní evidence based review. In Nové trendy v ošetřovatelské péči Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských ošetřovatelských oborů, 2009, s. 56 – 60. ISBN 978-80-7013-490-0

 16. POKORNÁ, A. Determinanty komunikačních technik v sociální interakci se seniory. In Sborník z konference Generace 50 plus. České Budějovice: 2006, s. 92 – 95. ISBN 80-7040- 903-7.

 17. POKORNÁ, A. Ageistické tendence v ošetřovatelské péči. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, s. 703 – 713. ISBN 978-80-88866-6-9.

 18. POKORNÁ, A., JUŘENÍKOVÁ, P., ĎURANOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, B., HOUZAROVÁ, Z., JANÍKOVÁ, O., KREJČIŘÍKOVÁ, P., LAZÁRKOVÁ, M., MACKOVÁ, M., PINKAVOVÁ, H., POSPÍŠILOVÁ, A., SCHNEIDEROVÁ, M., STAŇKOVÁ, A., STRAKOVÁ, J., ŠENKYŘÍKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. [elektronický dokument]. 1 vyd. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.

 19. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Svatopluk BÝMA. Demence. Doporučený postup 2018.

 20. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Starší pacient s chronickým onemocněním ledvin. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 4, s. 399-406. ISSN 1212-4184.
 21. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, J. MATĚJOVSKÝ a Katarína BIELAKOVÁ. Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora? Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 181-189. ISSN 1805-4684.
 22. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Martin KOMENDA, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca, Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2016, roč. 25, č. 2, s. 65-76. ISSN 1210-5481.
 23. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Specifika tuberkulózy u seniorů dnes. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 202-208. ISSN 1805-4684.
 24. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Účelná farmakoterapie ve stáří. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 53-58, 6 s. ISBN 978-80-88046-07-3
 25. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. The development of health and functional status in elderly diabetics living in their own environment – the 7 years follow-up. Global Journal For Research Analysis, Ahmedabad: The Global Journals, 2015, roč. 4, č. 7, s. 490-493. ISSN 2277-8160.
 26. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Jan MATĚJOVSKÝ. Věnujeme dost pozornosti orální hygieně seniorů? Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 1, s. 31-33. ISSN 1805-4684.
 27. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Význam vzdělávacích aktivit pro seniory. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-69, 3 s. ISBN 978-80-210-7940-3.
 28. Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 20-34, 15 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 29. Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 43-57, 15 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 30. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Možnosti učení u seniorů s demencí. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 61-64, 4 s. ISBN 978-80-210-7940-3.
 31. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Jak se s věkem měníme v tělesných i duševních souvislostech. In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-7940-3.
 32. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Geriatrický nemocný v onkologii. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 46-53. ISSN 0042-773X
 33. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel KELLNER. Gerontologie – předmět VLGE091, VLGE092 – e-learning forma. 2014.
 34. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Hematologické změny ve stáří. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec a kolektiv. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 207-213, 7 s. ISBN 978-80-247-0689-4.
 35. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Jaroslav WINKLER a Dagmar JANŮ. Imobilizační syndrom. Výukový film. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 36. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Nordic walking. Výukový film. Brno: Masarykova univerzita, 2014
 37. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Test kreslení hodin. Výukový film : Masarykova univerzita, 2014.
 38. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření deprese. Výukový film. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 39. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření kognitivních funkcí. Výukový film. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 40. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER a Jaroslav WINKLER. Vyšetření rovnováhy. Brno Výukový film: Masarykova univerzita, 2014.
 41. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 421-426. ISSN 1212-4184.
 42. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATEJOVSKY. Benefits and pitfalls of cardiovascular medication in seniors. Wiener klinische Wochenschrift, Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 125, 15-16, s. 425-436. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-013-0395-2.
 43. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Další důležité stavy a choroby. In Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. s. 501-512, 12 s. ISBN 978-80-7262-934-3.
 44. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. ISBN 978-80-210-6312-9.
 45. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Prevence osteoporózy a sarkopenie. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 2, č. 4, s. 213-215. ISSN 1805-4684.
 46. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Sluneční záření a lidský organismus aneb „kam nechodí slunce, tam chodí lékař“. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 2, č. 4, s. 216-218. ISSN 1805-4684.
 47. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Sluneční záření a lidský organizmus aneb „kam nechodí slunce, tam chodí lékař“. In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 54-58, 5 s. ISBN 978-80-210-6312-9.
 48. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Specifika komplexního přístupu k nemocnému vyššího věku – multimorbidní senior. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2013, roč. 10, 6-7, s. 242-245. ISSN 1214-8687.
 49. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ, Emmanuela FERNANDOVÁ, J. MATEJOVSKY, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Journal of Aging Research & Clinical Practice, Toulouse: Celsius, 2013, roč. 2, č. 3, s. 271-275. ISSN 2258-8094.
 50. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Dehydratace nejen u seniorů, pitný režim, návrat k vodě. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen , s.r.o., 2012, roč. 9/2012, 6,7, s. 302-305. ISSN 1214-8687.
 51. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ a Blanka VEPŘEKOVÁ. Deprese a demence v seniorské populaci. In Interní medicína pro praxi, VII. konference ambulantních internistů. 2012. ISSN 1803-5868.
 52. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Factors affecting the development and course of cognitive disorders in teh elderly. Kuprevich Gerontological Journal, 2012, roč. 3/2012, 4-5, s. 17-25. ISSN 1990-5327.
 53. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jana TŮMOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D – připomínka známých a přehled méně známých skutečností. Vnitřní lékařství, Brno: Česká lék.spol.JEP, 2012, roč. 58/2012, č. 3, s. 196-201. ISSN 0042-773X.
 54. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Geriatrie. In Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 30 s. Vnitřní lékařství 1. ISBN 978-80-247-2110-1.
 55. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.