Základní mezioborové aspekty péče o nemocného s kognitivní poruchou 

 Pozvanka Neurodeg 2022
Konference o Alzheimerově nemoci vzbudila v účastnících mnoho otázek.

Konference Neurodeg se v sobotu 24.března zúčastnily přes tři stovky odborníků. Větší část z nich tvořili praktičtí lékaři, kteří již mají zkušenost s pilotním projektem časné diagnostiky nemoci.

Část tvořili pracovníci a pracovnice poskytovatelů sociálních služeb a také přišlo několik desítek studentů lékařské fakulty Masarykovy university.

Konference se zúčastnili jak čeští, slovenští, tak světoví odborníci na danou problematiku. Podívejte se, jaká atmosféra vládla v sále.


Adventní chvilka o zdraví pro seniory

V předvánočním čase v brněnském bistru Andini na Pekárenské ulici si mohli návštěvníci nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi, zjistit pomocí jednoduchého testu, zda-li mají v pořádku paměť a také si mohli vyzkoušet pocity 80 tiletého seniora pomocí tzv. simulačního obleku.

Akci zaštítil odbor zdraví Magistrátu města Brna a Institut sociálně zdravotnických strategií. Podívejte se na fororeportáž. Akce se zúčastnila třicítka zájemců o svůj zdravotní stav.