Projekt Alzheimerova choroba v ČR

V souvislosti se stárnutím populace bude narůstat počet nemocných se závažnými poruchami paměti až demencí. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba.

Z hlediska epidemiologického je situace v ČR podobná  ostatním Evropským zemím – dle výsledků Rotterdamské studie a dalších studií je ve věku 65 let postiženo počínající demencí 5 % obyvatel a poté se každých 5 let výskyt demence zdvojnásobuje.

Věková struktura

V populaci 80letých je tedy 25-30 % lidí s různým stupněm rozvoje demence, celkově to s ohledem na věkové rozvrstvení znamená přibližně 10 % populace nad 65 let věku.

Demografické a epidemiologické údaje

Spojením údajů demografických a epidemiologických se odhaduje, že v příštích 30 letech dojde v České republice ke zvýšení počtu obyvatel s demencí ze současných 180 000 na 380 000.

Z aktuálně nemocných demencí je diagnostikováno a adekvátně léčeno jen asi 15 %. Zbývající nediagnostikovaní nemocní jsou ohroženi chybami v medikaci, které mohou akutně zhoršit jejich zdravotní stav, progrese demence vede postupně ke ztrátě soběstačnosti až postupně ke ztrátě schopnosti setrvat ve vlastním prostředí.

Nemocný s pokročilým stupněm demence vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči.

Významným důsledkem je i postupně vzrůstající zátěž rodiny a pečovatelů po stránce fyzické a zejména psychické.

Zlepšením diagnostiky a zahájením časné terapie tedy lze očekávat následující přínosy

 1. Včasné odhalení starších nemocných s rizikem chyb v užívání léků, zabránění zbytečným hospitalizacím.
 2. Zlepšení diagnostiky chorob způsobujících druhotné poruchy paměti – deprese, snížená funkce štítné žlázy, hypovitaminózy, poruchy srdečního rytmu, ateroskleróza.
 3. Zvýšení účinnosti léčby demence, pokud bude zavedena v časnější fázi onemocnění.
 4. Šance umožnit rodině a pečovatelům postupné přizpůsobení se nové situaci, seznámit se s problematikou a připravit se na další průběh choroby.

Pro zlepšení diagnostiky časných fází demence byl v městě Brně za spolupráce Magistrátu města Brna, Institutu sociálních a zdravotních strategií a 40 ordinací praktických lékařů odstartován v roce 2017 Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a dalších poruch paměti.

Dosud bylo v rámci projektu testováno 542 seniorů. Z tohoto počtu byly zjištěny poruchy paměti u 76, tj. u 14 % vyšetřovaných.

Nově diagnostikovaná demence byla konstatována u 23 (4,2 %) seniorů, druhotná porucha paměti u 21 (3,8 %) seniorů a deprese u 15 (2,8 %) seniorů.

Trvání projektu je plánováno na 2 roky a poté bude celý efekt projektu Institutem sociálních a zdravotních strategií podrobně vyhodnocen.

S výsledky projektu bude seznámena odborná veřejnost a na jejich základě budou zahájena jednání o zařazení testování paměti do schématu pravidelných preventivních prohlídek seniorů nad 65 let věku.

Test v ordinaci praktického lékaře - Mini-CogTM

Instrukce pro provedení a hodnocení

Krok 1 – učení tří slov:

 1. Pohlédněte zpříma na vyšetřovaného a řekněte mu: „ prosím poslouchejte pozorně, řeknu vám tři slova a budu po vás chtít, abyste je zopakoval/a“. Použitou verzi slov zaznamenejte do listu.

 2. Vyberte z nabízených možností trojic slov a řekněte je pomalu a zřetelně vyšetřovanému

 3. Požádejte vyšetřovaného o zopakování slov. Pokud vyšetřovaný není schopen slova zopakovat, přejděte ke kroku 2

 • Verze 1: banán, východ, židle
 • Verze 2: vedoucí, období,stůl
 • Verze 3: vesnice, kuchyň, dítě
 • Verze 4: řeka, národ, prst
 • Verze 5: kapitán, zahrada, obraz
 • Verze 6: dcera, nebe, hora

 Krok 2 – kreslení hodin:

 1. Podejte vyšetřovanému list s předkresleným kruhem a řekněte vyšetřovanému:“ Nyní nakreslete hodiny. Nejprve rozmístěte všechna čísla, kam patří“.

 2. Po zakreslení řekněte: “Nyní zakreslete ručičky, aby ukazovaly čas 11:10 hod“. Pokyny je možno opakovat, nejedná se o paměťový test. Pokud vyšetřovaný není schopen splnit úkol do 3 minut, pokračujte krokem 3

Krok 3 – vybavení tří slov

Řekněte vyšetřovanému:“ Která byla tři slova, která jste si měl/a zapamatovat na začátku?

Použitá verze č.: …… Zopakovaná slova: ……………… …………….. ……………..

Vyhodnocení

opakování tří slov

( 0-3 body) ……………………

1 bod za každé spontánně zopakované slovo

kreslení hodin

(0 nebo 2 body) …………………...

správná kresba – všechna čísla ciferníku správně, žádné nechybí, ani není zdvojené, čísla 3,6,9,12 jsou dobře ukotvena, správný čas – 2 body, délka ručiček se nehodnotí

nesprávná kresba, žádná kresba - 0 bodů

celkové skóre

(0-5 bodů) ……………………

celkové skóre = test kreslení hodin + počet zopakovaných slov

hranice normy - 3 body

Pilotní projekt „Pilotní projekt Následné péče u diagnostikovaných pacientů ALZH demence v Brně “ – projekt je podporován Statutárním městem Brno

Postdiagnostická podpora nemocných se zjištěnou poruchou paměti a jejich pečovatelů – projekt je podporován Statutárním městem Brno a Jihomoravským krajem.