Může vhodná psychická aktivita a koníčky ovlivnit riziko a příznaky demence?

Proč je důležitá fyzická aktivita?
Březen 11, 2018
Je zranění hlavy a mozku rizikem pro vznik demence?
Březen 11, 2018

Může vhodná psychická aktivita a koníčky ovlivnit riziko a příznaky demence?

Vždy je skvělé, pokud je udržována nejen fyzická, ale i psychická kondice. Několik vědeckých studií ověřilo vztah mezi dostatečně stimulujícími psychickými aktivitami a snížením rizika demence. Jiné studie potvrzují, že vyšší vzdělání (formální i neformální – tedy ve škole i mimo ni) je spojováno se snížením rizika vzniku demence a poruchy kognitivních funkcí.

Výzkum se na tuto oblast dále zaměřuje. Aktivity stimulující mentální činnost jako skládání puzzle, Sudoku, luštění křížovek, nebo udržování si koníčků, či osvojování si nových je výborným postupem a vedou k užívání si života, cože je postup podporující normální funkci mozku.