8.30 – 9.00 • Zahájení

 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
  náměstek pro zdravotní péči, zástupce ČALS
  a další oficiální hosté a představitelé zaštiťujících organizací a institucí

9.00 – 10.30 • Blok I
Komplexnost problematiky

 • Alzheimerova demence a podobné neurodegenerativní choroby–aktuální stav vědění
  prof. MUDr. Irena Rektorová, MD, Ph.D.
 • Neurodegenerativní choroby v primární péči
  doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 • Analýza hospitalizací pacientů s neurodegenerativním onemocněním v letech 2007 – 2016 a jejich možné důsledky.
  doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
 • Péče o osoby s demencí v sociálně zdravotních službách
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
10.30 – 10.45
Coffee Break

10.45 – 12.00 • Blok II
Zkušenosti ze zahraničí

 • Porozumění demence a Prevence demence – veřejně dostupné online kurzy australské univerzity (tzv. Massive Online Open Courses – MOOCs) prof. Andrew Robinson (Hobart, Austrálie)
 • Jak funguje systém řešení neurodegenerativních chorob ve vztahu k primární péči v Rakousku
  prof. Manfred Maier, MD, Ph.D . (Vídeň, Rakousko)
 • Zkušenosti od našich nejbližších sousedů
  MUDr. Tatiana Leitmann (Bratislava, Slovensko)
 • Řešení problematiky demence v Austrálii
  prof. Colm Cunningham (Greenwich, Austrálie)
12.00 – 13.00
Přestávka na oběd

13.00 – 14.15 • Blok III
Pilotní projekt časné diagnostiky

 • Průběžné výsledky projektu Pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti
  prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
 • Efekt realizace projektu časné diagnostiky poruch paměti na provoz specializované ambulance
  MUDr. Kamila Greplová
 • Přínosy a limitace neuropsychologického vyšetření pro praktického lékaře.
  PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., Mgr. Petr Sojka
 • Terapeutické možnosti neurokognitivního tréningu u nemocných s diagnostikovanou kognitivní poruchou.
  Mgr. Sojka Petr, PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
14.15 – 14.30
Coffee Break

14.30 – 15.30 • Blok IV
Právní dopady kognitivních poruch u seniorů

 • Způsobilost k právním úkonům seniora s ubývajícím kognitivním výkonem – kasuistiky s návrhem možných řešení
  Mgr. Michal Koščík, Ph.D.
 • Způsobilost k řízení motorových vozidel seniora s ubývajícím kognitivním výkonem – dopravní psycholog
  Mgr. Veronika Kurečková
 • Kultivace celospolečenského povědomí a míry empatie k nemocným s kognitivními poruchami
  prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Workshop

13.00 a 14.00
 • Praktické zkušenosti z realizace projektu
  2× 25 účastníků
  MUDr. Vladimír Marek
13.00 a 14.00
 • Transfer zkušeností ze zahraniční praxe –  spolupráce pobytové instituce s terénem (komunitní centra, ambulantní péče, home care, praktičtí lékaři)
  2× 25 účastníků
  (konsekutivní tlumočení)
  prof. Colm Cunningham (Greenwich, Austrálie)
Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK.
Účast lékařů bude ohodnocena kredity.
Chci se registrovat

Organizační výbor:

 • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
 • Mgr. Michal Kurečka
 • MUDr. Zora Prosková

Vědecký a programový výbor:

 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, Csc.
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, Csc.
 • prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
 • prof. Manfred Maier, MD, Ph.D.