11 února, 2018
Alzheimerova demence - vliv na mozek

Intelektové poruchy

Jde o choroby, u nichž dochází k významnému snížení paměti, intelektu a jiných poznávacích (kognitivních) funkcí a k druhotnému úpadku všech dalších psychických funkcí.