24 února, 2018
Starý muž

Stárnutí z hlediska patofyziologie

Názory na příčiny a vlastní proces stárnutí procházejí trvalým vývojem formovaným postupem lidského poznání. Úroveň našich znalostí se posouvá stále hlouběji do celulárních a subcelulárních struktur […]
21 února, 2018
deprese

Deprese ve vyšším věku

Deprese je definována jako závažná, týdny až měsíce trvající změna nálady, myšlení a chování, jejíž intenzita není pro nemocného zvládnutelná běžnými obrannými mechanismy, doprovázená somatickými a […]
21 února, 2018

Imobilizační syndrom

Je soubor negativních důsledků inaktivity na lidský organismus. Imobilizačním syndromem je ohrožen prakticky každý senior, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, přičemž nástup jednotlivých projevů […]
12 února, 2018
inkontinence

Inkontinence

Jde o stav nedobrovolného úniku moči, který představuje medicínsko-psychologický a sociálně-hygienický problém. Údaje o výskytu močové inkontinence se velmi různí podle metody výzkumu, zkoumané populace, etnika […]
12 února, 2018
delirium

Delirantní stavy

Reverzibilní komplexní mozková dysfunkce jako nespecifická reakce na různé noxy. Objevení se deliria znamená zhoršení prognózy nemocného ve smyslu pomalejší rekonvalescence s potenciálním nebezpečím rozvoje komplikací, […]
12 února, 2018

Senioři a řízení motorových vozidel

Věková hranice, odkdy by už seniorům nemělo být dovoleno řídit motorové vozidlo, zatím nikdy nebyla stanovena. Rozhodující se aktuální psychická a fyzická kondice řidiče.
11 února, 2018
Alzheimerova demence - vliv na mozek

Intelektové poruchy

Jde o choroby, u nichž dochází k významnému snížení paměti, intelektu a jiných poznávacích (kognitivních) funkcí a k druhotnému úpadku všech dalších psychických funkcí.