24 února, 2018
Starý muž

Stárnutí z hlediska patofyziologie

Názory na příčiny a vlastní proces stárnutí procházejí trvalým vývojem formovaným postupem lidského poznání. Úroveň našich znalostí se posouvá stále hlouběji do celulárních a subcelulárních struktur […]
24 února, 2018
Dekubity

Poruchy integrity kůže

Dekubity Jde o ischemické poškození tkáně s následnou nekrózou tkáně způsobené intenzivním nebo protrahovaným působením tlaku. Etiologie Věk – a s ním spojené změny kožního tělního krytu vytváří […]
24 února, 2018
Spadlý člověk

Instabilita a pády v seniorské populaci

Jde o poruchu koordinace způsobující nejistotu při chůzi, závratě a pády. Výskyt tohoto syndromu je v seniorské populaci velmi vysoký – udává se až 40% seniorů s občasnými […]
24 února, 2018

Syndrom geriatrické křehkosti

24 února, 2018

Co je to stárnutí

24 února, 2018

Deficity mikronutrientů

24 února, 2018

Deprese seniorů

24 února, 2018

Diabetes melitus